Everybody knows the secret - Everybody knows the score.

About us

We came from Vardø.

We are a familiy of 8. Here are the 5 first:

De tre første

Snille ord

Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være.

Harald V